ExploraNet


 

Pierwsza wersja projektu została przekazana do Sejmiku Województwa Podkarpackiego w czerwcu 2011 roku. Założenia tam przedstawione stały sie jedną z przesłanek zmian w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego które zostały wprowadzone w grudniu 2011r.

 

13 kwietnia 2012 roku, uzupełniona i zmodyfikowana koncepcja Sieciowego Ośrodka Edukacji Interaktywnej pod roboczą nazwą "Exploranet" została zaprezentowana na posiedzeniu Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego i skierowana do dalszych prac.

 

Koncepcja zakłada powstanie na terenie województwa ośrodka składającego się z dużej placówki centralnej, pełniącej rolę klasycznego centrum nauki oraz kilku małych oddziałów (Mielec, Krosno, Stalowa Wola, Sanok, Przemyśl) stanowiących zaplecze systemu oświaty i specjalizujących sie w wybranych obszarach wiedzy, dostosowanych do uwarunkowań lokalnych. jednym z założeńprojektu jest cykliczna wymiana ekspozycji pomiędzy poszczególnymi oddziałami Exploranetu co prowadzić będzie do zwiększenia atrakcyjności oferty na przestrzeni całego roku.

 

Na sesji zaprezentowano również uzupełniający sie z koncepcja ExploraNet-u, projekt wirtualnego laboratorium którego autorem jest współpracujący ze Stowarzyszeniem Paweł Pasterz oraz nowatorskie rozwiązanie układu okresowego pierwiastków tegoż samego autora - Dźwiękowa Tablica Mendelejewa 

 

Poniżej dokumenty które były prezentowane podczas posiedzenia Komisji - prezentacja oraz opis założeń projektu.