Koncepcja PEI

 


 

Najważniejsze założenia koncepcji "Placówka Edukacji Interaktywnej w Rzeszowie":


Obszar 1 - Lokalizacja i struktura PEI

 • ośrodek powinien być zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie centrum miasta, z dala od uciążliwych tras komunikacyjnych ale jednocześnie bardzo łatwo dostępny zarówno ciągami komunikacyjnymi pieszymi jak i komunikacją miejską
 • w skład obiektu ośrodka powinien wchodzić budynek (nowy lub zmodernizowany) oraz otaczający fragment terenu otwartego (park ogród itp.)
 • obiekt powinien być przystosowany do działalności ekspozycyjnej oraz do potrzeb dzieci i osób niepełnosprawnych

Poprzez spełnienie powyższych wymagań ośrodek stanie się nie tylko miejscem "zajęć laboratoryjnych" ale także uzupełnieniem powszechnie dostępnej przestrzeni publicznej, nowej lub uzupełnieniem istniejącej. Dzięki temu istnieje możliwość promowania działalności PEI jako miejsca, w którym można spędzić wolny czas, miejsca rekreacji oraz nauki poprzez zabawę. Spełnienie wymagań co do obiektu umożliwi swobodną realizację ekspozycji zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku ośrodka, co zdecydowanie uatrakcyjni zarówno samą PEI jak i jej otoczenie. Przyjęty typ budynku umożliwi elastyczny wybór lokalizacji ośrodka.

Obszar 2 - Zakres tematyczny i organizacja ekspozycji

 • przyjęta organizacja ekspozycji powinna być skalowalna, a ich udostępnianie powinno być podzielone na dwa podstawowe etapy: etap 1 - otwarcie ośrodka:  min 2 ekspozycje tematyczne (matematyka, zjawiska fizyczne), etap 2 - bez limitu czasowego: kolejne ekspozycje tematyczne i przekrojowe, stałe i czasowe
 • proces tworzenia i organizowania ekspozycji powinien być procesem ciągłym, nowe ekspozycje tematyczne powinny obejmować nowe działy wiedzy (biologia, technika lotnicza) a nowe ekspozycje przekrojowe powinny być tworzone na bazie ekspozycji tematycznych oraz poprzez ich uzupełnienie o nowe eksponaty
 • prezentowane ekspozycje powinny uwzględniać specjalizację PEI związaną z regionem - lotnictwo
 • w skład prezentowanych ekspozycji powinno wejść ok. 5-8 ekspozycji różnych rodzajów (tematyczne, przekrojowe) lub typów (stałe, czasowe, objazdowe)
 • ekspozycje powinny zawierać od 10 do max 50 eksponatów w jak najwyższym stopniu interaktywnych

Spełnienie powyższych założeń umożliwi przede wszystkim elastyczną realizację projektu skutkującą stosunkowo szybkim otwarciem placówki oraz zapewnieniem stałego poziomu atrakcyjności poprzez przyjęcie ciągłego procesu tworzenia nowych, atrakcyjnych ekspozycji, prezentujących eksponaty o dużym poziomie interaktywności. Zapewnienie specjalizacji PEI umożliwi przede wszystkim realizację priorytetów rozwojowych regionu, skuteczną promocję ośrodka na arenie krajowej oraz atrakcyjną ofertę dla innych tego typu ośrodków skutkującą wysokim poziomem współpracy; wymianą eksponatów, wspólnych projektach itp.

Obszar 3 - Sposób realizacji projektu

 • podstawowym założeniem dla realizacji jest współpraca wszystkich ośrodków zarówno przygotowujących projekt pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym - integracja środowisk akademickich, oświatowych oraz władz samorządowych i organizacji pozarządowych
 • realizacja projektu wymaga współuczestniczenia w nim zarówno administracji samorządowej, uczelni wyższych, środowisk związanych z oświatą jak i partnerów biznesowych oraz instytucji otoczenia biznesu; należy prowadzić szeroka kampanię informacyjną i promocyjną oraz zapewnić możliwe wysokie poparcie dla realizacji idei wśród potencjalnych mecenatów przedsięwzięcia
 • należy zapewnić możliwie wysoki poziom finansowania zarówno samej inwestycji jak i późniejszej działalności ośrodka ze środków finansowych UE. Stowarzyszenie będzie działało na rzecz pełnej integracji środowisk poprzez stworzenie platformy współpracy zarówno na bazie Stowarzyszenia jak i innych podjętych inicjatyw organizacyjnych.