Otwarcie Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy" w Toruniu


 

 

8 listopada 2013 roku, korzystając z zaproszenia byliśmy na uroczystości otwarcia toruńskiego Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”, które jest kolejnym centrum nauki w Polsce i pierwszym tego typu, profesjonalnym ośrodkiem w woj. Kujawsko-pomorskim.
 
Nazwa „Młyn Wiedzy” nie jest przypadkowa. Ośrodek umieszczono w zrewitalizowanym budynku dawnych silosów zbożowych i młyna żytniego wchodzących w skład tzw Młynów Toruńskich. Historia tego obiektu sięga końca XIX wieku, a wśród wielu właścicieli, najznamienitszym jest Leopold Richter, od nazwiska którego zakład ten nazywano także Młynem Richtera.
 
Renowacja nieczynnego już od dawna obiektu, polegała na przebudowie i wygospodarowaniu prawie 5 tys. m. kw., na które składają się rozmieszczone na 6 kondygnacjach powierzchnie ekspozycyjne, pracownie, sale szkoleniowe oraz pomieszczenia biurowe. Dzięki dużej wysokości budynku możliwym było umieszczenie w nim najdłuższego w Polsce, na stale zamontowanego wahadła Foucault'a. Eksponat ten, będący wizytówką ośrodka, zbudowany jest z 35 kilogramowej, wypełnionej piaskiem, chromoniklowej kuli zawieszonej na 33 metrowej linie, przebiegającej przez wszystkie kondygnacje centrum.
 
Wahadło Foucault'a wita wszystkich odwiedzających już w holu ośrodka, dzięki czemu możemy obserwować ruch obrotowy Ziemi, zanim jeszcze wejdziemy na dobre do Centrum, ale widoczne jest także z każdej kondygnacji obiektu, na których rozmieszono poszczególne galerie z interaktywnymi eksponatami.
 
Ośrodek dysponuje obecnie dwoma wystawami stałymi. Jedna nawiązuje oczywiście do dzieł Mikołaja Kopernika i nosi nazwę, jakże by inaczej jak nie „O obrotach”. Dotyczy ona jednak nie tylko o „sfer niebieskich” ale, także koła i ruchu obrotowego. To tu znajdziemy eksponaty dotyczące próżni, eksploracji kosmosu, planet układu słonecznego, ale także będziemy mogli pobawić się np. ogromna przekładnią czy sprawdzić ile wynosi powierzchnia koła.
 
Druga ze stałych ekspozycji nawiązuje do związków Torunia z rzeką – przepływającą przez miasto Wisłą. Jest to największy eksponat Centrum, ogromny model rzeki od jej źródeł po ujście. Model oczywiście jest wypełniony prawdziwą wodą i dostarczy zapewne niejednej atrakcji dla dzieciaków lubiących „wodne zabawy”. Wzdłuż „nurtu” rzeki umieszczone są stanowiska obrazujące różne zagadnienia techniczne i przyrodnicze związane z wodą, jej wykorzystaniem i gospodarowaniem nią.
 
Oprócz wystaw stałych, centrum udostępnia także wystawy czasowe. Na początek są to dwie wystawy dotyczące optyki i zjawisk związanych ze światłem widzialnym oraz brytyjskie wystawy dotyczące elektryczności i biologii. Jest też wystawa o źródłach dźwięku i inna poświęcona prof. Janowi Czochralskiemu, wybitnemu, polskiemu wynalazcy, urodzonemu w nieodległej od Torunia Kcyni.
Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”.
 
 
Oficjalna strona internetowa
 
 
 

 

Zobacz "Rzekę" największy eksponat Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy"