PLAN ROZMIESZCZENIA STOISK


Obszar Pikniku podzielony będzie na trzy strefy.

Na placu AK poniżej fontanny, oraz wzdłuż wschodniej części ul. Szopena rozmieszczone będą stoiska STREFY NAUKI.

Tu także znajdować się będzie scena główna.

Zachodnia część ul. Szopena, parking RARR oraz błonia przy nim zajmie STREFA TECHNIKI.

Natomiast wzdłuż Al. Lubomirskich i w fosie zamkowej znajdować się będą stoiska STREFY CYWILIZACJI.

 

Piknik rozpocznie się o godzinie 11.00 i potrwa do godziny 18.00