PLANETOSTRADA


 

Przedmiotem projektu PLANETOSTRADA jest budowa modelu Układu Słonecznego, wiernie prezentującego rzeczywiste rozmiary Słońca i planet oraz odległości pomiędzy nimi w wybranej skali 1:1 mld. Instalacja składać będzie się z 9 stanowisk rozmieszczonych wzdłuż traktu pieszego wiodącego lewym brzegiem Wisłoka, od Starego Cmentarza aż do granicy miasta nad zalewem. Pierwsze stanowisko to model Słońca o średnicy 1,4 m a następnych osiem, to modele poszczególnych planet.

 

Położenie i ukształtowanie rzeszowskich bulwarów i traktu wzdłuż lewego brzegu Wisłoka umozliwia umiejscowienie modelu Układu Słonecznego z zachowaniem wszelkich proporcji pomiędzy ich rozmiarami i odległościami. Pozwoli to na zwizualizowanie rzeczywistego wyglądu naszego układu planteranego w przeciwieństwie do ukazywanych w książkach, filmach czy na rysunkach, gdzie niemożliwe jest zachowanie własciwych proporcji.

 

Realizacja projektu umożliwi popularyzację wiedzy odnośnie podstawowych danych opisujących nasz Układ Słoneczny, kształtowanie przestrzeni publicznej miasta, wypromowanie obiektu jako wyjątkowej atrakcji turystycznej Rzeszowa o skali co najmniej regionalnej, wykorzystywanie obiektu do prowadzenia zajęć szkolnych (wycieczki), organizacji różnego rodzaju imprez, eventów, związanych z popularyzacją nauki, oraz innymi działaniami związanymi z promocją miasta.

 

 PLANETOSTRADA

Projekt nr 2

Zadanie w kategorii I
(Projekty ogólnomiejskie)

 

Szczegóły projektu PLANETOSTRADA w zamieszczonym poniżej opracowaniu.

 

ZOBACZ TAKŻE:

 

BIBLIOMANIA

Projekt nr 43

Zadanie w kategorii III
(Projekty kulturalne i edukacyjne)

 

 

ZAGŁOSUJ - Poniżej wypełniona karta do głosowania.

Pobierz, wydrukuj, podpisz a następnie złóż swój głos zgodnie z informacjami podanymi na stronach Urzędu Miasta.