Porozumienie "Społeczeństwo i Nauka" SPiN 

Porozumienie Społeczeństwo i Nauka SPiN powstało w 2013 roku jako oddolna inicjatywa uczestników corocznej konferencji Interakcja-Integracja (organizowanej od 2007r.). Do SPiNu należą różnego rodzaju instytucje – centra nauki, fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury, muzea, planetaria, ogrody botaniczne, uczelnie, których wspólnym celem jest rozwój społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji. Zachęcamy do krytycznego i kreatywnego myślenia, budowania poczucia podmiotowości i odpowiedzialności, wspomagamy lepsze rozumienie nauki i inspirujemy dialog społeczny na jej temat. Członkowie SPiN realizują ten cel, wybierając odpowiednie dla charakteru ich instytucji formy działalności adresowane do publiczności w różnym wieku – od przedszkolaków po seniorów. Jednocześnie zgodnie z przyjętymi w Porozumieniu założeniami członkowie SPiN ustanawiają wysokie standardy, dzieląc się dobrymi praktykami, współdziałają programowo, planując akcje także ogólnopolskie, budują pozycję do uczestnictwa w debacie publicznej jako głos środowiska, współdziałają w poszukiwaniu finansowania dla wspólnie planowanych projektów. Współpraca członków SPiNu dotyczy różnych aspektów ich działań, np. wymiany interaktywnych wystaw, współdziałania w projektach, konsultacji itp.

Znaczenie SPiNu rośnie z każdym rokiem. Dziś już oddziałujemy rocznie na blisko 3 mln odbiorców. To jest ogromny zasięg. Zorganizowana po raz pierwszy w 2015 roku akcja SPiNDay pokazała, że potrafimy działać wspólnie, a swoim zasięgiem obejmujemy całą Polskę. Do tego dodać trzeba wysoki poziom merytoryczny, atrakcyjność i towarzyszące naszym działaniom zaufanie społeczne.  Z tego czerpiemy siłę, która pozwala nieustannie rozwijać naszą działalność i wierzyć, że wpłynie ona na poprawę edukacji i zrozumienia nauki w polskim społeczeństwie. Dziś do SPiNu należą 34 instytucje oraz 8 podmiotów wspierających (firmy komercyjne i jednostki samorządowe). Tych, którym bliskie są nasze cele, zachęcamy do dołączenia do Porozumienia Społeczeństwo i Nauka SPiN.

Jak to zrobić? Trzeba wypełnić deklarację (tekst Porozumienia z deklaracją - poniżej), dołączyć do niej informację o Państwa instytucji (istotna jest forma prawna ze względu na typ członkostwa) oraz zakresie działalności i te dokumenty przesłać na adres: Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa, z dopiskiem Porozumienie SPiN.

 

Bardzo serdecznie zapraszamy,

Sekretarz i Komitet Wykonawczy Porozumienia SPiN


W razie pytań prosimy o kontakt z Dorotą Wiślicką, tel. 501 438 085, e-mail: dorota.wislicka@kopernik.org.pl 

 

 

 Do tej pory do Porozumienia Społeczeństwo i Nauka SPiN przystąpiły:

 

 

Podmioty wspierające to:

  • Prestige Agata Kłósak, Żywiec
  • emQ Mirosław Kucharski, Piaseczno

 

Sekretarz Porozumienia: Monika Wiśniewska, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Toruń

Komitet Wykonawczy Porozumienia SPiN

  • Ewa Jasińska, Centrum Nauki EXPERYMENT (Gdynia)
  • Tomasz Michalski, Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy „ExploRes” (Rzeszów)
  • Kamila Myrdek-Rak, Humanitarium. Ogrody Doświadczeń (Wrocław)
  • Małgorzata Stanasiuk-Mordalska, PGE Giganty Mocy (Bełchatów)
  • Robert Firmhofer, Centrum Nauki Kopernik (Warszawa), były Sekretarz