• źródło: Centrum Nauki Kopernik, fot. Agata Steifer
  źródło: Centrum Nauki Kopernik, fot. Agata Steifer
 • źródło: Centrum Nauki Kopernik, fot. Agata Steifer
  źródło: Centrum Nauki Kopernik, fot. Agata Steifer

Powstał polski ECSITE


Przedstawiciele 22 instytucji non profit spotkali się dziś, 16 kwietnia w Centrum Nauki Kopernik i zainaugurowali działalność ogólnopolskiego porozumienia o współpracy. Celem organizacji jest zwiększenie efektywności działań polskich centrów nauki i innych organizacji ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa oparty na edukacji, nauce, technice i innowacji.
 
Środowisko skupione wokół Porozumienia ukonstytuowało się podczas organizowanych od 2007 roku konferencji Interakcja – Integracja. W spotkaniach tych biorą udział przedstawiciele centrów nauki, muzeów, instytucji, czasem niewielkich stowarzyszeń udostępniających interaktywne wystawy i organizujących wydarzenia popularyzujące wiedzę. Pomimo różnych form działania łączy nas rozbudzanie ciekawości świata, podkreślanie roli indywidualnego doświadczenia, zaangażowania, kreatywności i krytycznego myślenia. Prowadzimy nieformalną działalność edukacyjną, wspomagamy lepsze rozumienie nauki i inspirujemy dialog społeczny na temat jej roli. Zależy nam na budowaniu poczucia podmiotowości oraz odpowiedzialności.
 
Wspólnie mamy szansę realizować przedsięwzięcia o charakterze ogólnopolskim i rozwijać współpracę międzynarodową. Chcemy razem zabierać głos w debacie publicznej i wyznaczać wysokie standardy działań, propagować dobre praktyki i przyczyniać się do rozwoju kraju przez naukę i nowoczesną edukację.
 
Stowarzyszenie ExploRes stało się członkiem - założycielem Porozumienia.

 

 

 Organizacje, które przystąpiły do Porozumienia:

 
 1. Centrum Hewelianum - Gdańsk
 2. Centrum Nauki EXPERYMENT - Gdynia
 3. Centrum Nauki Kopernik - Warszawa
 4. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy - Toruń
 5. EC1 Łódź - Miasto Kultury - Łódź
 6. Fundacja Correspondance des Arts Muzeum Książki Artystycznej - Łódź
 7. Fundacja Eureka im. Prof. Jerzego Stelmacha - Szczecin
 8. Fundacja Park Śląski - Chorzów
 9. Fundacja Profesora Ciekawskiego - Bydgoszcz
 10. Fundacja Uniwersytet Dzieci - Kraków, Warszawa, Olsztyn, Wrocław
 11. Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej - Świnna
 12. Instytut Badań Kompetencji - EXPLORA PARK - Wałbrzych
 13. Miejski Ośrodek Kultury - Olsztyn
 14. Muzeum Inżynierii Miejskiej - Kraków
 15. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego - Kraków
 16. Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne - Olsztyn
 17. Politechnika Białostocka, Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum" przy Wydziale Informatyki - Białystok
 18. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji - Opole
 19. Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne WYSPA - Sopot
 20. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy „ExploRes" - Rzeszów
 21. Śląski Ogród Botaniczny - Mikołów
 22. Zespół Placówek Oświatowych - Opole