Projekt Eureka! wyrózniony przez MNiSW

 

Konsorcjum URiSE (Uniwersytet Rzeszowski i Stowarzyszenie ExploRes) powołane dla realizacji przedsięwzięcia Projekt Eureka! w ramach konkursu MNiSW pod nazwą "Ściezki Kopernika" odniosło połowiczny sukces. Wprawdzie projekt nie otrzymał dofinansowania w ramach konkursu ale znalazł sie na liście projektów wyróżnionych, których realizację Ministerstwo rekomendowało lokalnym władzom samorządowym. Stosowny list z rekomendację zostął skierowny na ręce Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla.

 

Konsorcjum deklaruje jego realizację w cąlości lub wybranym fragmencie bowiem dzieki modułowej zawartości projektu możemy dopasować go do uzyskanego wsparcia. Skierowalismy do Pana Marszałka pismo w tej sprawie i liczymy na pozytywną odpowiedź.

 

Wspólny projekt jest wynikim pogłebiajacej sie współpracy pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Stowarzyszeniem. Przygotowywane są kolejne przedsięwzięcia, które skupiają się wokół działań edukacji nieformalnej.