STREFA NAUKI


 

Stoiska STREFY NAUKI zajmowały plac AK, od okolic fontanny aż po wschodnią część ul. Szopena. To tam rozmieszono stoiska centrów nauki, instytutów i projektów badawczych , uniwersytetów, organizacji zajmujących się edukacją, oraz szkół, instytucji młodzieżowych i kół naukowych.
A co było na stoiskach? Interaktywne wystawy, w tym Eksperymentuj! przywieziona przez CN Kopernik, matematyczna z Muzeum UJ oraz nasza wystawa Jak i Dlaczego. CN Experyment zaprezentował z kolei wirtualna wystawę wynalazków Leonarda da Vinci oraz gigantyczny model mózgu. Były pokazy biologiczne, chemiczne, roboty, tekeskopy, suchy lód, ciekły azot, ciecz nieniutonowska oraz... kula do zorbingu i prawdziwa żaglówka!

 

 

WYSTAWCY (w kolejności alfabetycznej):

 

BioCentrum Edukacji Naukowej BIOCEN
Centrum Badań Ziemi i Planet GEOPLANET
Centrum Nauki EXPERYMENT
Centrum Nauki Kopernik
Chemiczne Koło Naukowe „Flogiston” Politechniki Warszawskiej
Explora Park Wałbrzych
Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Mały Uniwersytet Rzeszowski
Młodzieżowe Laboratorium Naukowe
Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne
Muzeum Inżynierii Miejskiej i Ogród Doświadczeń im. S. Lema
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Stowarzyszenie „Ekoskop”
Stowarzyszenie „ExploRes”
Uniwersytet im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Matematyczno – Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego
Zespół Szkół nr 4 w Rzeszowie