Warsztaty biologiczno - chemiczne w kieleckim RCNT


Podczas Dni Otwartych Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu koło Chęcin, zorganizowaliśmy warsztaty o tematyce biologiczno - chemicznej.
Dwie ekipy instruktorów poprowadziły zajęcia warsztatowe dla 8 grup "małych odkrywców". To kolejna po imprezie w Sandomierzu wizyta ExploRes-u na ziemi świętokrzyskiej. Chyba nie ostatnia... :)